Oma tarinani

Minun tarinani

Oma matkani ammatticoachiksi on tapahtunut lukuisten muutoksien, oivalluksien ja valintojen kautta.

Työkokemus julkishallinnon ja yksityisen sektorin johto-, esimies-ja asiantuntijatehtävissä sekä useat tietoiset valintani oman kehittymisen suunnan tarkistamiseksi ovat luoneet perustan kaikelle. Ilman aiempia oivalluksia ei voisi olla nykyhetkeä, ja jokainen aiempi valinta on ollut arvokas osa prosessissani. Iso kiitos matkani etenemisestä kuuluu niille ihmisille, jotka ovat rohkeasti kyseenalaistaneet uskomuksiani ja haastaneet minua tutkimaan asioiden merkityksiä erilaisista perspektiiveistä. Maailma näyttää nykyisin mielenkiintoisemmalta kuin koskaan aiemmin.

Kohti kasvavaa tietoisuutta

Nuorena vasta valmistuneena FM:nä asiantuntijuus oli minulle kaikki kaikessa. Se tarkoitti tiedon keräämistä, jotta sain suoritettua tehtävän oikein. Vasta myöhemmin oivalsin, että olennaisempaa oli suorittaa oikea tehtävä. Energiani ja oma tietoisuuteni kohdistuivat vahvasti omaan suoritukseeni. Tärkeintä oli, että kaikki toimi määrittelemäni prosessin mukaisesti.

Yksittäisen ihmisen resurssit ovat kuitenkin rajalliset suhteessa tavoiteltavaan vaikuttavuuteen. Huomattavasti laajempi vaikuttavuus syntyy palvelemalla muita, ei niinkään itse kehityksen keskipisteenä toimien. Kokemuksen karttuessa havaintokehäni laajeni vaihe vaiheelta ihmisten ja organisaatioiden toimintaa yhdistäviin merkityksiin; laajemmassa kontekstissa tapahtuvaan kehitykseen ja eteneviin prosesseihin. Multidimensionaalisuus? Aistimme rajaavat havaintomme 3-ulotteisiksi, mutta tietoisuuden tasoilla voimme löytää useita uusia ulottuvuuksia lisää.

Missio

Vain taivas on rajana - jos sekään.

Haluan kontribuoida ammatticoachina johtajien ja avainhenkilöiden tietoisuuden ja havainnointikyvyn kehitykseen.

Visio

Tietoisuuttaan kehittämällä ihmiset oppivat käyttämään tietojaan ja taitojaan nykyistä viisaammin uuden kestävän tulevaisuuden luomisessa.

Uskon, että niillä askelilla, jotka asiakkaani ottavat, on paljon kauaskantoisempi ja huomattavasti useampiin prosesseihin kohdistuva vaikutus, kuin mitä ihminen yksinään voisi saada aikaan.

Arvopohja

Hermanni Niskanen

Coachina olen sitoutunut vahvasti International Coach Federationin (ICF) eettisiin ohjeisiin ja ydintaitovaatimuksiin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kehitän jatkuvasti omaa ammattitaitoani.

Valinta

Valintani toimia ammatticoachina kumpuaa kulkemastani matkasta, kokemuksesta, tiedosta ja osaamispääomasta. Olen ICF:n sertifioima Professional Certified Coach (PCC). Coachina olen läsnä ja keskityn täysin asiakkaitteni omaan prosessiin, kun he tarkastelevat matkaansa, esille nousevien asioiden merkityksellisyyttä ja valintojaan.

Nykyisin erityisiä mielenkiinnon kohteitani ovat johtamisen transformaatio, integraalinen kehitys ja uusien ulottuvuuksien hahmottaminen. Käytän oman kehittymiseni tukena kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia coachingpalveluja.

Professional Certified Coach (PCC) logo

Parasta työssäni on se, kun asiakas oivaltaa oman piilevän potentiaalinsa ja hyödyntää sitä haasteidensa ratkaisussa. Jokainen asiakas on jossain vaiheessa kasvu- ja kehitysprosessissaan, matkalla omalla agendallaan – Tämä tekee jokaisesta coachingprosessista ja kohtaamisesta ainutlaatuisen.