Tarinan käsikirjoitus

Yritysten kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalvelut, liiketoiminnan kehittäminen
Miten haluat:
  • vahvistaa erottautumista kilpailijoistasi
  • kirkastaa visiosi, kiteyttää strategiasi, välttää sudenkuoppia
  • jalkauttaa strategiasi - luoda tavoitteistasi tuloksellista toimintaa
  • kehittää johtoryhmäsi / tiimiesi / henkilöstösi toimintaa
  • luoda selkeän tilannekuvan / poikkileikkauksen yrityksesi nykytilasta
  • analyysin yrityksestäsi investointi- tai kehityshankkeesi tueksi
  • tunnistaa haasteita, joita et ole ehtinyt huomata
  • jäsentää kehittämisen painopisteet
  • kehittää liiketoimintasuunnitelmaasi?

Olet sijoittanut jo nyt huomattavan määrään aikaa, energiaa ja rahaa toiminnan puitteiden luomiseen. On vähintäänkin oikeutettua saada tarinasi etenemään kohti tavoitettasi. Ilman selkeyttä ja suunnitelmallisuutta asiat muuttuvat tarpeettoman monimutkaisiksi. Onnistuminen on harvoin sattuman kauppaa.

Huomaa käsikirjoituksessasi myös tämä:

Erinomaisetkaan kehittämissuunnitelmat, -hankkeet tai strategiat eivät valitettavasti etene, jos niistä puuttuu omistajuus ja sitoutuminen asiaan.

Lopputuloksen kannalta on ratkaisevaa, toteutatko itsellesi merkityksellisten asioiden suunnitelmaa vai konsultin suunnitelmaa. Varo, ettei konsultista tule tarinasi päähenkilö. Jakamani ajatukset, neuvot ja vinkit voivat toimia herätteinä, mutta prosessin lopputuloksen kannalta olennaisinta on se, millaisia havaintoja, ajatuksia ja oivalluksia sinä teet ja lähdet toteuttamaan.

Työskentelytapaani sisältyy vahva coachaava ote unohtamatta myönteistä sparrausta, tarkkoja havaintoja, huomiota ja tarvittaessa riittävän vahvaa olettamuksien kyseenalaistamista. Tarkka havainnointikykyni mahdollistaa nopean tilannekuvan hahmottamisen ja huomion kohdistamisen olennaisiin, myös pinnan alla oleviin kysymyksiin. Konsulttina toimin prosessin fasilitaattorina ja ajattelukumppanina.

Yhdessä jäsenneltyjen suunnitelmien vienti käytäntöön on sinun tehtäväsi. Prosessimme on dokumentoitava niin selkeästi, johdonmukaisesti ja ymmärrettävästi, että pystyt halutessasi itsenäisesti päivittämään ja edelleen kehittämään sitä haluamaasi suuntaan.

Ota yhteyttä nyt.
Katsotaan missä sinulle tärkeissä asioissa voin olla avuksi ja miten tukea tarinasi kehittämistä.