Tarinasi päähenkilöt

Johdon ja avainhenkilöiden coaching

Johdon coaching-palvelut

Ihmiset ja heidän osaamispääomansa ovat tarinasi onnistumisen edellytys. Pääomaa olet myös jo käyttänyt merkittävän summan oman ja työntekijöidesi osaamispääoman kasvattamiseen, tiedon hankintaan, koulutukseen, valmennukseen, osaamisen rekrytointiin jne. Niitä voit hankkia käytännössä katsoen rajattomasti, edellyttäen, että budjettisi kestää sen.

Todennäköisesti useimmat tekemäsi panostukset ovat olleet välttämättömiä, tai ainakin jossain määrin hyödyllisiä, ja ne ovat nähtävissä tarinasi etenemisessä. Paradoksaalista kyllä, kaiken tämän jälkeen ihmisten sisäinen tarinankertoja pohtii yhä enemmän kysymyksiä: miten, mitä tai kuka? Valtaosa ihmisen potentiaalista on pinnan alla näkymättömissä, eli näkyvissä olevalla osalla aikaan saatavat tulokset eivät ole niin hyviä kuin ne voisivat olla. Energiaa, aikaa ja eittämättä rahaa kuluu hukkaan. Ulkoapäin tuleva liiallinen informaatiotulva ja paineet lisäävät pelkoa epäonnistumisesta ja suosion menettämisestä, epävarmuutta ja kaaoksen tuntua.

Ihmisen kasvu ja kehitys tapahtuu sisältä ulospäin, oivaltaen ja tietoisuuttaan avartaen

Aloita matkasi omien ajatuksiesi selkiinnyttämiseen nyt. Huomenna olet jo päivän kauempana siitä mihin matkasi voisi edetä ja tarinasi kasvaa.

Agendastasi ja tärkeimmistä tavoitteistasi, joita kohti haluat edetä, päätät sinä. Tarinasi muut henkilöt, niin tasollasi kuin ylä- ja alapuolellasi, toteuttavat omaa rooliaan oman sisäisen tarinankertojansa ohjaamana keskittyen näkyvillä olevaan osaan potentiaalistasi. Ammatticoachin rooli ei ole olla tarinasi päähenkilö, tietäjä tai substanssiosaamisen asiantuntija. Se on sinun tehtäväsi. Ammatticoach keskittyy sinun tarinaasi ja tukee sinun sisäisen tarinankertojasi matkaa eteenpäin.

Coaching tapahtuu sillä tietoisuuden tasolla, johon ihminen itse kokee olevansa valmis ajattelunsa viemään. Ongelmanratkaisutaso / miten toimit – Ajattelutaso / mitä ajattelet – Olemisen taso / oma identiteetti/tekemisesi tarkoitus.

Coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa tavoitteellisessa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen.

Coaching perustuu luottamukseen, tasavertaiseen kumppanuuteen, avoimuuteen ja ajattelukumppanina rinnalla kulkemiseen ihmisen tutkiessa omaa potentiaaliaan ja avartaessa omaa tietoisuuttaan.

Ota yhteyttä nyt ja katsotaan miten voin olla avuksi tarinasi muotoutumisessa.