Ihmiset roolien takana

Henkilöanalyysit

Analyysi luo aina vahvemman pohjan toiminnalle kuin tulkinta tai olettamus. Henkilöanalyysit ovat nopea ja kustannustehokas tapa syventää kokonaiskuvaa.

Palvelu sisältää aina henkilökohtaisen raportin purun valintasi mukaan joko paikan päällä tai etäyhteydellä.

Extended DISC-analyysi

Extended DISC-analyysi

Mikä on kunkin ihmisen luontainen tapa toimia, minkälaisessa roolissa ihmisen hyvät puolet pääsevät parhaiten esille ja miten itse kukin reagoi stressiin? Ylikuormitettuna energia ei riitä luontaisten vahvuuksien tehokkaaseen käyttöön, jolloin esiin astuvat kolikon kääntöpuolella olevat piirteet.

Millaisia ovat mahdolliset kasvun paikat? Pelkästään omalla mukavuusalueella toimiva ihminen ei kehity; iso osa potentiaalista jää hyödyntämättä. Mikäli siirrytään täysin oman toleranssialueen ulkopuolelle, myös silloin motivaatio kehitykseen katoaa.

Extended DISC-analyysi kuvaa ihmisen luontaista reagointitapaa ulkoisen ympäristön tuomiin ärsykkeisiin. DISC-malli auttaa ihmisten välisessä kommunikaatiossa, erilaisten ihmisten ymmärtämisessä ja itsensä kehittämisessä. Pari- ja ryhmäanalyysit auttavat keskinäisen dynamiikan hahmottamista ja kehittämistä. Työnkuva-analyysin avulla hahmotat ihmisen luontaisen reagointitavan suhdetta työn asettamiin vaatimuksiin.

Aloita itsestäsi. Mitä paremmin tunnistat itsesi, sitä helpompi sinun on ymmärtää muiden ihmisten toimintatapaa.

360-asteen arvioinnit

Emme näe asioita niin kuin ne ovat, näemme ne niin kuin me olemme

- Anaïs Nin

360-asteen arvioinnit

Käytät paljon aikaa ja energiaa asioiden eteenpäin viemiseen, mutta lopputulos ei välttämättä ole niin hyvä kuin haluaisit, tai niin hyvä kuin se voisi olla. Turhauttavaa, eikö totta?

Toiset ihmiset eivät välttämättä koe toimintaasi niin kuin itse koet toimivasi.

360-asteen arviointi on nopea tapa kerätä oman näkökulmasi rinnalle kollegojesi, esimiehesi ja työntekijöidesi arvio siitä miten he kokevat toimintasi ja minkälaista toimintaa he odottavat sinulta roolissasi. Tilanteen mukaan räätälöidyllä 360-arvioinnin avulla voit avartaa perspektiiviäsi ja saada vinkkejä oman toimintasi kehittämisen tueksi. Toistamalla arvioinnin myöhemmin uudelleen voit seurata, miten olet edistynyt matkasi varrella.

Saat hyvän kokonaiskuvan luontaisen reagointitapasi yhteydestä 360-arvioinnin tuloksiin vertaamalla omaa Extended DISC-profiiliasi 360-arviointiin.

Älä tuhlaa aikaasi ja energiaasi hakkaamalla päätä seinään – tee toiminnastasi tuloksellisempaa ja vaikuttavampaa.

Resilienssiprofiili ja resilienssin kehittäminen

Resilienssiprofiili

Tapahtuvat muutokset, olivatpa ne sitten ennakoituja tai ennakoimattomia, haastavat aiemmat odotuksemme tulevasta. Kun asiat eivät mene niin kuin Strömsössä, siitä aiheutuu ylimääräistä sähläystä, ajan ja energian hukkaa – tuottavuus ja tehokkuus laskevat. Pahimmillaan kontrollin tunteen kadottaneet ihmiset lamaantuvat ja jämähtävät vastustamaan muutosta. Mitä suurempi määrä muutoksia ja ulkoapäin tulevia vaatimuksia ihmiseen kohdistuu, sitä suuremmalle koetukselle ihmisen resilienssi joutuu.

Resilienssi on kykyä sopeutua suureen määrään muutoksia ja ylläpitää samalla korkeaa suorituskykyä. Resilienssiä voi kehittää ja sitä kannattaa treenata. Heikon resilienssin omaaville ihmisille nykyinen turbulentti maailma ei jätä juurikaan mahdollisuuksia.

Resilienssiprofiilin avulla voit sekä tunnistaa oman resilienssisi vahvuuksia ja haasteita että räätälöidä henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmasi.

Halusitpa olla voittaja tai selviytyjä aloita heti ja ota tiimisi mukaan.

Aloita heti. Jätä yhteystietosi & pyydä tarjous. Tehdään sinun tarpeisiisi sopiva toteutusratkaisu.